Jak zmierzyć jakość wydruku 3D?

Pinterest

Jak zbadać jakość druku 3D?

Jakość wydruku to jedna z bolączek każdego producenta sprzętu do druku 3D. Istnieje cała skala właściwości, które da się zmierzyć, aby sprawdzić, czy dane urządzenie tworzy wydruki wysokiej klasy, czy słabe niedoróbki.

JAKIE PARAMETRY SIĘ BADA?

Aby sprawdzić jakość pracy drukarki 3D, wykonuje się próbki testowe. To drobne przedmioty, które swoim charakterystycznym kształtem badają poszczególne właściwości druku. Jakość druku jest połączeniem wizualnych cech z właściwościami funkjconalnymi modelu 3D. Czynniki, na które zwraca się uwagę to:

 • Dokładność wymiarów
 • Wykończenie powierzchni
 • Możliwy stopień zwisu
 • Kontrola osadzania materiału
 • Mechanika ruchu
 • Kontrola ruchu
 • Właściwości materiału
 • Algorytm krojenia

Wydrukowane przedmioty pozwalają na określenie każdej z tych cech. Na przykład bada się zdolność drukarki do zachowania wymiarów w płaszczyźnie XY oraz wskazuje na luzy w nakładaniu materiału w tych kierunkach. Inny przedmiot to model biegnący w górę i zwisający pod coraz ostrzejszym kątem. Ma to sprawdzić, jak drukarka tworzy wygięte przedmioty pod kątem 30, 45 i 70 stopni.

DOPROWADZIĆ DO AWARII

Dopiero wszystkie testowe wydruki pozwalają na określenie jakości produktów danego urządzenia. Wszystkie wydruki zostały zaprojektowane z myślą o minimalnym czasie drukowania i mnimalnym zużyciu materiału. Niektóre testy zostały tak obmyslone, aby skłonić drukarkę do awarii. Doprowadzenie do błędu pozwoli go wyeliminować, gdy będziemy chcieli drukować własne modele. Im trudniej drukarka będzie miała podczas testów, tym więcej o niej się dowiemy. Testowanie awarii daje nam więcej informacji niż jakiekolwiek inne sposoby próbnych wydruków.

PO CO TYLE WYDRUKÓW?

W trakcie testów drukuje się około siedmiu różnych przedmiotów, które mają zmierzyć wydolność drukarki 3D. Rodzi się pytanie, czy nie można by było zastąpić je jednym modelem? Otoże nie, dlatego, że wtedy dajemy poszczególnym warstwom czas na schłodzenie i utwardzenie. Tworząc poszczególne modele w izolacji możemy dokładnie sprawdzić, jak tworzą się dane przedmioty. Na przykład mierząc właściwości nawisu, model jest drukowany osobno, przez co początkowe warstwy muszą utrzymać kolejne itd. W innym wypadku warstwy mogłyby spokojnie się „uleżeć” i utrzymać nawis, co sfałszowałoby wyniki.

Modele wydruków testowych zostały zaprojektowane przez Andreasa Bastaina i są dostępne do pobrania. W ten sposób każdy może przetestować swoją drukarkę 3D: https://www.youmagine.com/designs/make-2015-3d-printer-shoot-out-test-geometries.

Podziel się artykułem!

 • Facebook
 • Google Plus
 • Wykop
 • Twitter
Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Email
Print
Google+